Spółki

Liczba rodzajów i organizacja spółek jest ściśle uregulowana przez prawo. I tylko w granicach wyznaczonych przez ustawy można umownie manipulować prawami oraz obowiązkami wspólników.

Rozpoczynający działalność biznesową mogą więc zawiązać: spółkę cywilną, którąś z osobowych spółek handlowych: jawną, partnerską – dla prowadzenia dwudziestu określonych ustawowo rodzajów działalności, komandytową czy komandytowo-akcyjną albo jedną z dwóch kapitałowych spółek handlowych – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną.

Nie wszystkie spółki powinny być jednakowo polecane przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej lub do prowadzenia przedsiębiorstwa w niewielkim rozmiarze czy po prostu na lokalnym rynku.

Nie można wymyślić i prowadzić innej spółki, niż pozwalają na to kodeks cywilny (wówczas mamy do czynienia z tzw. spółką cywilną) i kodeks spółek handlowych (uregulowano w nim spółki osobowe, czyli jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną oraz dwie spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną).