Spółki osobowe

Spółka osobowa (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) regulowana kodeksem spółek handlowych jest określana w literaturze „ułomną osobą prawną”. Spółka nie posiada odrębnej osobowości prawnej, ale charakteryzuje się podmiotowością prawną. W praktyce oznacza to, iż spółka może pod własną firmą nabywać prawa własności oraz zaciągać zobowiązania. Spółka osobowa nie może być prowadzona jednoosobowo.

Funkcjonowanie spółki reguluje zawarta w formie pisemnej umowa. Odpowiedzialność w spółkach osobowych jest subsydiarna, co oznacza iż w pierwszej kolejności zobowiązania regulowane są z majątku spółki, a następnie wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania niepokryte majątkiem spółki.