Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to formy prawne organizacji podmiotów gospodarczych wykorzystywane najczęściej w prowadzeniu dużych przedsięwzięć oraz grup kapitałowych.

Wśród dostępnych w Polsce rodzajów spółek kapitałowych można wyszczególnić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki te charakteryzują się posiadaniem odrębnej osobowości prawnej, kapitałem zakładowym, majątkiem spółki oddzielonym od majątku poszczególnych współników, ponoszeniem przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym swoim majątkiem oraz wyłączniem z odpowiedzialności właścicieli, akcjonariuszy za zobowiązania genrowane przez spółkę z wyjątkiem sytuacji kiedy zasiadają oni w zarządzie przedsiębiorstwa.

Ze względu na możliwą małą skalę prowadzenia działalności forma spółki z o.o. może być szczególnie atrakcyjna również dla rozpoczynających przygodę z biznesem przedsiębiorców.