Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z dwóch (obok akcyjnej) polskich spółek kapitałowych. Od lat cieszy się wśród przedsiębiorców największą popularnością, gdy wybierają formę prowadzenia działalności, niezależnie od obniżki minimum kapitału zakładowego z 50 tys. zł do 5 tys. zł.

Zainteresowanie spółką z o.o. od lat bierze się z wyobrażenia, że jest to forma nobilitująca, sugerująca sporą skalę zaangażowania kapitałowego. Wielu wspólników będących jednocześnie np. członkami zarządów w małych tego rodzaju korporacjach zapomina przy tym, że ograniczona odpowiedzialność jest i tu naprawdę ograniczona. Jeśli bowiem w razie procesu egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie. Coraz częściej przebija się też w orzecznictwie tendencja do tzw. przełamywania osobowości prawnej w razie jej nadużycia, tzn. gdy sąd widzi, że spółkę z o.o. zawiązano po to, by np. zawrzeć liczne kontrakty, ściągnąć w ten sposób pieniądze z rynku i – powiedzmy – ogłosić upadłość. Wszystko to nie zmienia jednak zalet, jakie ma sp. z o.o. Dlatego może być stosowana do prowadzenia zarówno małych, jak i dużych interesów, w tym samym stopniu na skalę lokalną, jak i międzynarodową.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

– minimalny kapitał zakładowy 5 000 zł

– „prestiżowa” forma działalności

– odpowiedzialność udziałowca do kwoty zaangażowanego kapitału

– członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania niepokryte kapitałem spółki

– dopuszczalna jednoosobowa sp. z o.o.

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

– umowa spółki w formie aktu notarialnego

– wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

– powołanie Zarządu

– ustanowienie Rady Nadzorczej jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki (kapitał zakładowy>500 tys. zł, liczba wspólników > 25)

– wpisanie do rejestru przedsiębiorców w KRS (przed wpisem sp. z o.o. w organizacji)