Spółka komandytowo-akcyjna

Ani spółka komandytowo-akcyjna (jedna ze spółek osobowych, ale z elementem kapitałowym), ani akcyjna (spółka kapitałowa w najczystszej postaci), które są oczywiście potencjalnie dostępne dla każdego, nie powinny być polecane jako forma prawna w początkowej fazie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Są bowiem na tyle skomplikowane prawnie i organizacyjnie, a także kosztowne, że jeśli ktoś chce zostać właścicielem akcji, to raczej powinien kupić na giełdzie papierów wartościowych walory którejś ze spółek publicznych (tam właśnie notowanych). Sam jednak powinien produkować, handlować lub świadczyć usługi w formie prostszej i łatwiejszej do ogarnięcia zarówno na poziomie organizacji, jak i powstawania zobowiązań, choć oczywiście jedynie akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, której jest współwłaścicielem. Nie powinno to jednak stanowić podstawowego kryterium wyboru formy prawnej własnej niewielkiej firmy.