Spółka komandytowa

Jej cechą charakterystyczną są dwie kategorie wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Musi się więc składać z co najmniej z dwóch osób o różnym statusie. Pozwala zwolnić z nieograniczonej odpowiedzialności za jej zobowiązania komandytariuszy, minimalizując ryzyko ich działalności.  Jednocześnie odpowiedzialność komplementariuszy za zobowiązania spółki jest nieograniczona.

Zadaniem komandytariuszy jest wniesienie określonej w umowie spółki sumy komandytowej. Nie mogą oni jednak decydować o prowadzaniu spraw spółki ani jej reprezentować. Ten rodzaj aktywności jest zastrzeżony do komplementariuszy. I to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Niemniej jako wspólnicy zarządzający (nie jest to zarząd taki jak w sp. z o.o.) w zasadzie nie mogą być usunięci. Tym samym sp.k. daje im pewność, że nie narażą się na utratę władzy operacyjnej na rzecz komandytariuszy, czyli niejako biernych inwestorów. I w odróżnieniu od spółek kapitałowych, gdzie prawa udziałowe są w zasadzie zbywalne, a członkowie zarządu odwoływalni, struktura tej spółki pozostaje stabilna. Nawet bowiem śmierć komplementariusza nie musi być przyczyną rozwiązania spółki. Na tym więc polega podstawowa zaleta sp.k. Niemniej trzeba pamiętać, że nie jest to ani forma łatwa w prowadzeniu działalności, ani tania. Dlatego dla osób, które stawiają pierwsze kroki w biznesie i nie mają powodu chronić, np. firmy rodzinnej z tradycjami przed biernymi inwestorami (komandytariuszami) i nie będzie ich stać na częste porady prawnika, nie powinna być zalecana.

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Tej samej formy będzie więc wymagała również każda jej zmiana. Wspólnikami mogą tu być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także podmioty niemające tego przymiotu (takie jak spółki jawne czy inne komandytowe).  Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tak jak wspólnicy spółki jawnej – bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, solidarnie i subsydiarnie ze spółką. Odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do sumy komandytowej wskazanej w umowie spółki.