Spółka jawna

Spółka jawna to modelowa osobowa spółka handlowa. Pozostałe – partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna – są jej modyfikacją, tak by mogła służyć szczególnym w gruncie rzeczy celom gospodarczym. Dlatego osoby, które mają zamiar prowadzić przedsiębiorstwo na lokalnym rynku lub w stosunkowo niewielkim rozmiarze, bez niepotrzebnego i niedookreślonego ryzyka, na dłuższą metę i w sposób budzący zaufanie kontrahentów, powinni rozważyć wybór spółki jawnej.

Jest ona wpisywana do rejestru przedsiębiorców stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego. Dlatego żaden inny przedsiębiorca czy klient nie może tłumaczyć się, że nie miał podstawowych informacji o sposobie zorganizowania, funkcjonowaniu albo o wspólnikach tej organizacji. Nie bez znaczenia w momencie dokonywania wyboru jest również czytelne i wygodne dla wspólników opodatkowanie sp.j.

SPÓŁKA JAWNA:

– umowa spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności

– odpowiedzialność subsydiarna (istotą subsydiarności jest możliwość prowadzenia przez wierzyciela egzekucji z majątku wspólnika dopiero wtedy, kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna)

– wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS

– większa wiarygodność dla kontrahentów

– majątek = wkłady + nabyte mienie

– nazwiska wspólników w firmie spółki (np. Jan Kowlaski Anna Nowak Sklep Meblowy MAX)