Firma w aip

Flaticon_10572

Poprzez innowacyjne rozwiązania prawne, Fundacja AIP umożliwia korzystanie ze swojej osobowości prawnej. Każdy moze założyć własną działalność funkcjonującą formalnie jako komórka organizacji, a w rzeczywistości będącą ich samodzielnym przedsięwzięciem. Pozwala to oszczędzić młodemu przedsiębiorcy zarówno czas związany z oczekiwaniem na założenie działalności gospodarczej jako podmiotu, jak również środki niezbędne do jej otwarcia. Ponadto osoba prowadząca firmę w ramach AIP nie figuruje w rejestrach jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, w związku z czym nie ma obowiązku opłacania składki ZUS dotyczącej przedsiębiorców oraz nie blokuje sobie możliwości korzystania z programów pomocowych, które zarezerwowane są dla osób nie prowadzących działalności przez pewien okres wstecz.

formy działalności gospodarczej jednoosobowa działalność gospodarcza spolki spolki prawa cywilnego spolka cywilna spolka prawa cywilnego spolki kapitalowe spolki osobowe spolka zoo spolka akcyjna spolka jawna spolka partnerska spolka komandytowa spolka komandytowo - akcyjna

 

Masz pytania napisz do nasDo pobrania: Regulamin AIP 2014 Załącznik nr 2 do regulaminuZałącznik nr 3 do regulaminu

Umowa o udział w programie AIP 2014